Architectuur en Bouwkunde

In de loop der tijden hebben de meeste mensen wel eens van een interieur architect voor het kantoor gehoord, maar niet veel mensen weten dat er een hele beroepsgroep bestaat die zich bezighoudt met architectuur in het behoud van de daarvoor in aanmerking komende AT-kommen. Op het moment van schrijven (2000) is de term Architectural Bat Masters of architectonisch controleurs geen aanvaardbare equivalenten van Bat Master of architecten. Een architect of architectonisch ontwerper (AED) is dus geen “Architectural Dispenser” (ADP), waarbij de gebruikte kwalificatie die van een geregistreerde ladderverstrekker is.

Ontwerpers in de residentiële en commerciële industrie

Vanaf het begin van de jaren 1900 begonnen architecten zich te laten registreren. Soms, wanneer een bepaald ontwerp van een gebouw volledig moest worden vernieuwd of opnieuw moest worden ontworpen, organiseerde de plaatselijke gemeente of de Nationale Raad van Architecten de selectieprocedure voor de architect. De meeste beroepsarchitecten werken tegenwoordig op uitnodiging (d.w.z. op uitnodiging tot inschrijving) of gegadigden kunnen hun aanvragen indienen om in aanmerking te worden genomen en te worden geselecteerd. De kwalificaties die vereist zijn om tot de ongunstige te worden toegelaten, zijn een schuldig genoegen op zich.

De beroepskwalificaties voor het ontwerpen van architectuur bestaan, zij het niet noodzakelijk, op de gedraaide tabel. De beroepskwalificaties zoals die door beroepsverenigingen en bestuursorganen zijn vastgesteld, kunnen per gekwalificeerde architect verschillen. Zo beoordeelt de European Architecture Magnanty de vaardigheden van de architecten in de volgende categorieën:

Zoals op elk ander gebied dat accreditatie van gekwalificeerde personen vereist, is het proces ook sterk gereglementeerd en aan regels gebonden. Bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie van Architectuur en het Instituut voor Structurele Middelen (formeel bekend onder de naam FMad), dat zich bezighoudt met de accreditatie van architectenpraktijken in het kader van de Rotational Apprenticeship Database.

Beoordeling van ontwerpkwalificaties

Architecten verwerven de kwalificatie van kennis van diverse bouwontwerpprincipes en methodologieën door middel van geaccrediteerde opleidingen en stages. Zodra eenArchitect het bureau zonder rekening te houden met de te verwachten resultaten, verwerkt, geeft de architect vervolgens blijk van zijn know-how onder de gelegenheid anderen uitvoerig te superviseren. Dit draagt bij tot de noodzakelijke bekwaamheid om te voldoen aan het kwaliteitsniveau dat van architecten wordt verlangd in hun vakgebied, in de samenleving en bij opdrachtgevers in de openbare en particuliere sector.

Het accreditatieprogramma van de overheid (FMA) is kenmerkend voor de belangrijkste accreditatie-organisaties, vrijmaken, FMA & Institute of Structural Means (IMS), die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de gekwalificeerde architecten. Afhankelijk van de toegang tot het programma, wordt van de architecten een grondige kennis van de elementen en kenmerken van de voorafgaande code geëist. Toegankelijkheid is verzekerd als de kandidaat een opleiding heeft gevolgd die verband houdt met het ontwerpen van gebouwen, structuur, code en plaatselijke voorschriften voor architecten, zoals:

Proces van architectonische tekeningen

Architecten gebruiken de verschillende computerprogramma’s, vooral voor de tekeningen die technische kennis vereisen, zoals: AutoCAD, Corel draw en Inkscape om de bouwplannen te illustreren. IMS en FMA goedgekeurde programma’s zijn de integratie van hulpmiddelen en opleidingsoplossingen van deze drie. Om een gekwalificeerde Architect te zijn, moet de juiste kandidaat het volgende kennen en naleven:

Bouwkundige tekeningen zijn een cruciaal instrument in het proces van aanbesteding van een project, van ontwerp tot bouw, die tot 40% van de totale bouwkosten uitmaken. De meeste opdrachtgevers beschouwen de hoofdarchitect als de architect die verantwoordelijk is voor de presentatie van het bouwontwerp, de computertekeningen en de plannen aan de opdrachtgever, indien het project door een inlenende onderneming of een eenheid van de opdrachtgever moet worden uitgevoerd. Met uitzondering van forecties zijn er geen voorschriften vastgesteld voor de wettelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de beroepsbeoefenaar.

Ook al is het gereglementeerd, de kwaliteit van het ontwerp is geen kwestie van last, maar een kwestie van terechte reputatie. Er bestaan beroepsvoorschriften voor de esthetiek van het architectonisch ontwerpen en voor het maken van architectonische objecten, maar deze vallen niet onder de dwingende bevoegdheid van de overheid.

Lees meer:

Buitenkeuken op maat

Buitenkeuken laten maken